تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه با اداره کل فنی و حرفه‌ای

البرز گلستان/مدیر تعاون روستایی گلستان خبر داد: تفاهم نامه همکاری سه جانبه مدیریت تعاون روستایی استان گلستان، اتحادیه نظارت و هماهنگی استان و اداره کل فنی و حرفه ای گلستان جهت توسعه آموزش در تشکلهای زیرمجموعه این مدیریت به امضاء رسید.   به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی گلستان؛ حجت اله صالح المومنین...

ادامه مطلب...