تلفن و فکس: ۳۲۱۵۹۲۰۱-۰۱۷
ایمیل: info[at]scura-golestan.ir
نشانی: گلستان، گرگان، بلوار آیت الله کاشانی، ساختمان تعاون روستایی استان گلستان، طبقه دوم شرقی

ساعت پاسخگویی: ۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰